Co kryje się pod pojęciem transportu bliskiego?

W różnego rodzaju przedsiębiorstwach przeprowadzanie poszczególnych procesów zależy od sprawnego przemieszczania materiałów, surowców, pracowników i produktów. Do tego celu używa się maszyn, które są ograniczone w odległości transportu ze względu na maksymalizację  wykonywanych działań. Dlatego właśnie określa się je jako transport bliski. Jakie urządzenia kryją się pod tym pojęciem?

 

Podział środków transportu 

Urządzenia transportujące dzielą się na środki (nośniki) o zasięgu nieograniczonym i środki o zasięgu ograniczonym. Nośniki dalekie to maszyny taboru kolejowego, kołowo-drogowego, wodnego i lotniczego. Nośniki bliskie dzielą się na środki transportu o ruchu przerywanym, ruchu ciągłym i przerywanym oraz ruchu ciągłym. Urządzeniami, które mogą realizować transport wewnątrzzakładowy w ciągłym ruchu, są przenośniki, pompy z rurociągiem, sprężarki i dmuchawy z rurociągiem. Ruch przerywany jest niezbędny w sytuacjach, gdy dla dokonania ładunku lub innych czynności trzeba zatrzymać środek transportu. Na takiej zasadzie działają wózki jezdniowe oraz dźwignice lub dźwigi. Transport ciągły i przerywany odbywa się za pomocą ładowarek i kolei liniowych.

 

Środki transportu bliskiego regulowane przez UDT 

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia wiele grup maszyn do transportu bliskiego. Urządzeniami dźwignicowymi do prostych operacji transportowo-przeładunkowych są wyciągarki i wciągarki. Dzielą się one na linowe, łańcuchowe, ręczne i elektryczne. Do grupy dźwignic należą także suwnice. Składają się z torów jazdy, wyciągarek lub wciągarek, układu jezdnego, mostu i innych elementów. Mogą transportować duże i ciężkie przedmioty, jednak są ograniczone przez tor jazdy i wysokość podnoszenia. W grupie dźwignic są też żurawie stacjonarne i mobilne, które umożliwiają pionowe podnoszenie ładunków. Najczęściej używanymi maszynami w transporcie bliskim są wózki jezdniowe, które dzielą się na:

  • naładowne,
  • podnośnikowe,
  • ciągnikowe,
  • unoszące,
  • spalinowe,
  • elektryczne (sieciowe i akumulatorowe),
  • prowadzone,
  • podestowe.

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia także dźwigi osobowe, schody i chodniki ruchome, podesty ruchome załadowcze, podesty ruchome (wiszące, masztowe, przejezdne) oraz wyciągi towarowe.