Co określa resurs UDT?

Maszyny się zużywają i nie da się wykorzystywać ich w nieskończoność. A im są starsze, tym większe może być zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które je obsługują albo przebywają w ich zasięgu. Mniejsza natomiast efektywność ich pracy. I na tym właśnie opiera się idea resursu.

 

Co oznacza resurs UDT? Są to parametry stosowane do oceny stanu urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego w założonym okresie ich eksploatacji. Resurs wskazywać ma przebieg lub okres, w którym korzystanie z danej maszyny będzie efektywne i bezpieczne. Zgodnie z wymaganiami urzędu, resurs musi być wykonywany dla użytkowanych maszyn, które są starsze niż rok. Bez niego inspektorzy UDT nie dopuszczą urządzenia do dalszej eksploatacji.

To na podmiocie użytkującym maszynę ciąży obowiązek określania jej resursu. Podstawę stanowi tutaj gromadzenie dokumentacji dotyczącej stopnia wyeksploatowania urządzenia, wglądu do której inspektorzy zażądają przy corocznym badaniu maszyn objętych ich nadzorem.

 

Jak obliczany jest resurs?

W przypadku takich urządzeń, jak żurawie, windy samochodowe, podnośniki koszowe albo wózki widłowe, uwzględnione muszą zostać poniższe parametry:

  • liczba cykli pracy maszyny,
  • długość wykonywanych cykli pracy,
  • przenoszone obciążenie,
  • wysokość podnoszenia.

 

kalkulator

Urząd Dozoru Technicznego uznaje, że urządzenia podlegające jego nadzorowi osiągają resurs po dziesięciu latach użytkowania albo po przepracowaniu określonej liczby godzin. Zwykle od sześciu do dziewięciu tysięcy, w zależności od modelu. Uwzględnione mogą być tutaj jednak także warunki, w jakich pracuje maszyna. W przypadku szczególnie trudnych warunków, resurs może zostać osiągnięty wcześniej.

A co dzieje się, gdy resurs zostaje osiągnięty? Czy urządzenie nadaje się już tylko na złom? Na szczęście nie. Przeprowadza się przegląd specjalny i jeśli dzięki właściwej konserwacji i serwisowaniu maszyna wciąż jest w stanie bezpiecznie pracować, dopuszczona zostaje do dalszego użytku, a resurs naliczany jest od nowa.