Czym jest modernizacja urządzeń transportu bliskiego?

Najważniejszym zadaniem wszelkich urządzeń transportu bliskiego jest przemieszczanie ładunków lub ludzi z miejsca A do miejsca B lub celem wykonania zleconego zadania na niewielkich dystansach. Urządzenia te podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, który ma za zadanie dopuszczać urządzenia okresowo do eksploatacji, a tym samym zapewniać bezpieczeństwo pracom, które wymagają ich wykorzystania. W poniższym tekście przybliżymy, które urządzenia nazywamy urządzeniami transportu bliskiego, a także jak powinna być przeprowadzana ich modernizacja.      

dźwig

 

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego  

Urządzenia transportu bliskiego pozwalają na bezpieczne i efektywne przemieszczania ładunków lub osób. Właśnie dlatego są jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia niemal wszystkich zakładów przemysłowych. Ich eksploatacja wymaga specjalnie wykwalifikowanych i przeszkolonych operatorów a nadzór prowadzony jest przez uprawnionych konserwatorów oraz przez Urząd Dozoru Technicznego. Charakterystyczne dla tego rodzaju urządzeń jest także ich ograniczony zasięg pracy.

Najczęściej spotykane urządzenia transportu bliskiego to:

  • dźwigi budowlane, nazywane potocznie windami,
  • suwnice,
  • podesty ruchome,
  • wciągarki i wciągniki,
  • żurawie,
  • i wózki jezdniowe podnośnikowe.

 

Jak wyglądają działania modernizacyjne 

Modernizacja to, w ogólnym znaczeniu działanie mające na celu unowocześnienie bądź doposażenie danego urządzenia. Działania modernizacyjne urządzeń transportu bliskiego są zatem ściśle związane z przeprowadzanymi na nich naprawami i innymi zabiegami konserwacyjnymi. Podstawą do przeprowadzenia skutecznej modernizacji są zatem okresowe przeglądy konserwacyjne tych urządzeń.

Oprócz tego kluczowe jest także usuwanie wszelkich usterek, które przykuły uwagę nadzorującego w trakcie przeglądu. Określony musi być także resurs urządzeń transportowych dotyczący warunków technicznych dozoru technicznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Dużą wagę przywiązuje się także do szczegółowych opisów wykonanych przeglądów, które trafiają potem do dokumentacji eksploatacyjnej danego urządzenia.