Jak dbać o stan techniczny wind samochodowych?

Dystrybucja wielu produktów odbywa się z wykorzystaniem samochodów dostawczych i mniejszych ciężarówek, które są w stanie przewozić towary umieszczone na paletach. Ponieważ w przypadku wielu firm, placówek handlowych oraz punktów usługowych nie ma możliwości skorzystania z infrastruktury przeznaczonej do rozładunku, pojazdy tego typu są z reguły wyposażane w specjalne windy załadowcze.

 

Urządzenia tego rodzaju mogą być niezwykle użyteczne, jednak ze względu na to, iż są one objęte dozorem UDT, nie można zapominać o utrzymywaniu ich we właściwym stanie technicznym oraz regularnym wykonywaniu przeglądów, które pozwolą na przygotowanie sprzętu do obowiązkowych badań. Nie będzie to jednak możliwe bez odpowiedniego serwisu wind samochodowych, ponieważ ich naprawy i modernizacje wymagają nie tylko posiadania koniecznych kompetencji, ale także przewidzianych przez przepisy uprawnień. Przekonajmy się, jak są zbudowane windy samochodowe i sprawdźmy, jak należy o nie dbać.

 

Jaka jest konstrukcja i działanie windy samochodowej?

Winda samochodowa jest urządzeniem montowanym w tylnej części pojazdu tak, by mogło obsługiwać zabudowę kontenerową albo skrzynię ładunkową. Podczas montażu przytwierdza się ją do ramy pojazdu oraz instaluje system hydrauliczny odpowiedzialny za sterowanie jej pracą. 

samochód z windą

Samo urządzenie składa się z platformy roboczej, do której są przymocowane ramiona umożliwiające jej przemieszczanie – obniżanie do poziomu podłoża oraz wahliwe unoszenie do pozycji prostopadłej do niego. Z platformą z jednej strony a konstrukcją wsporczą złączoną z ramą z drugiej połączone są też siłowniki hydrauliczne. Całość obejmuje również konsolę sterowniczą i rozdzielacz, a także pompę oraz zbiornik z czynnikiem i zawór bezpieczeństwa.

 

Co wiąże się z użyciem wind załadowczych?

Windy załadowcze określane w przepisach jako podesty ruchome załadowcze podlegają ograniczonemu dozorowi UDT ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem ich użytkowania potrzebne będzie dokonanie zgłoszenia oraz poddanie urządzenia badaniu odbiorczemu, kończącemu się wydaniem zgody na eksploatację. Co trzy lata konieczne jest przeprowadzanie badania kontrolnego doraźnego. Co 180 dni niezbędne jest natomiast wykonywanie przeglądu konserwacyjnego.