Jak przygotować dokumentację do badań UDT?

UDT jest instytucją powołaną do weryfikacji stanu urządzeń, których eksploatacja może powodować ryzyko wypadku skutkującego stratami materialnymi albo zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzi. Ze względu na obowiązujące przepisy są one regularnie kontrolowane, co wymaga przygotowania sprzętu do badania UDT. Poza kwestiami technicznymi konieczne będzie też zgromadzenie potrzebnej dokumentacji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Na czym polegają badania UDT?

Urządzenia objęte nadzorem UDT należy poddawać odpowiednim badaniom. W zależności od sytuacji mogą to być badania odbiorcze, niezbędne do rejestracji urządzenia i otrzymania zgody na jego eksploatację. W trakcie użytkowania konieczne mogą być badania okresowe, których celem jest stwierdzenie czy dane urządzenie funkcjonuje prawidłowo. Niekiedy zamiast nich potrzebne będą badania kontrolne, weryfikujące stan techniczny i sprawdzające jego wpływ na bezpieczeństwo. W przypadku dokonywania istotnych napraw nie obejdzie się bez badań eksploatacyjnych, służących sprawdzeniu, czy w efekcie interwencji nie doszło do wzrostu poziomu zagrożeń związanych z używaniem sprzętu. Potrzebne mogą być także badania powypadkowe i poawaryjne.

 

Jakie dokumenty są potrzebne przy występowaniu o przeprowadzenie badania UDT?

 

pismo

Badania UDT są przeprowadzane na wniosek podmiotu dysponującego danym urządzeniem, do załatwienia związanych z tym formalności można jednak upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną, np. firmę zajmującą się obsługą techniczną sprzętu objętego dozorem ze strony UDT. Zakres dokumentacji, jaką trzeba przedstawić podczas badania jest różny, w zależności od typu konkretnego sprzętu, jednak zwykle w grę wchodzą oryginalne instrukcje obsługi dostarczone przez producenta oraz dokumentacja techniczna opisująca daną maszynę.